(edited)
DE EN FR ES PL
Zamówienia realizujemy i wysyłamy w ciagu 24 godzin. Darmowa wysyłka na terenie Polski od 200zł

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH 

Na podstawie artykułu 13 i 14 RODO

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe (klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych).

 

Kto jest administratorem twoich danych osobowych ?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym, jak będą wykorzystywane twoje dane osobowe jest ENKO Laura Godek-Miąsik siedzibą w Kielcach, ul. Mazurska 94, 25-345 Kielce

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, zapisania się do newslettera, lub w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym lub dokonaniem zakupu naszych produktów drogą elektroniczną, przez telefon lub osobiście przed dniem 25-05-2018 r.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ENKO ?

A. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: (podstawa z art.6 ust.1 lit .b RODO) 

- zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą i złożenia zamówienia przed 25-05-2018

- umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną,

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz przez email enko@lyofood.com

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

B. Przetwarzamy Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa z art.6 ust.1 lit .c RODO)

C. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LYOFOOD w celu: (podstawa z art.6 ust.1 lit .a RODO)

- archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi;

- windykacji należności; prowadzenie postępować sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

- prowadzenie analiz statystycznych;

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy ?

- Finansowe dane identyfikujące, np. Nr NIP;

- Imię i nazwisko;

- Adres zamieszkania, ew. adres rozliczeniowy i adres wysyłki,

- Numer telefonu;

- Adres e-mail;

- Informacje o płatności ( w tym numery kart kredytowych);

- Adres IP;

- Informacje dotyczące urządzenia, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na urządzeniu.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

- podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne, dostarczenia serwerów, prowadzenia platform sprzedażowych, dostarczania aplikacji, dostarczania narzędzi do wysyłania newsletterów informacyjnych;

- innym niezależnym odbiorcom, np. podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą; 

- organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami 

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez naszych partnerów usług na naszą rzecz, zwłaszcza wspierających funkcjonalności naszego Sklepu.

Nasi partnerzy mogą mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również, żeby nasi partnerzy byli objęci programem Tarcza Prywatności UE-USA.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przez okres negocjowania umowy względnie czynności poprzedzających jej zawarcie oraz przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Twoje prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

-  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- . prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

„Sprzeciw marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

- sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację

Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Należy wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

- prawo do przenoszenia danych 

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej
zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe ?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Jeśli chcesz założyć konto lub złożyć zamówienie w naszym sklepie Twoje dane są niezbędne, w związku z tym bez ich podania nie będziemy mogli wykonać tych czynności.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatyczne (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Dotyczy to tylko zamówień złożonych przed 25-05-2018

 

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas pod adres email: enko@lyofood.com lub na adres pocztowy z dopiskiem „ dot. danych osobowych”    ENKO Laura Godek-Miąsik      Ul. Mazurska 94     25-345 Kielce