(edited)
DE EN FR ES PL
Zamówienia realizujemy i wysyłamy w ciagu 24 godzin. Darmowa wysyłka na terenie Polski od 200zł

GO TO BRAND

ue banner

LYOFOOD sp. z o.o. realizuje projekt „Promowanie konkurencyjnej marki produktowej LYO na wybranych rynkach zagranicznych.”, którego celem jest promowanie marki LYO oraz branży Polskie Specjalności Żywnościowe na zagranicznych rynkach z uwzględnieniem Marki Polskiej Gospodarki.

Planowanym efektem działań jest pozyskanie nowych kontaktów zagranicznych umożliwiających naw- iązanie lub rozszerzenie współpracy z partnerami gospodarczymi na zagranicznych rynkach.

Wartość projektu wynosi 702 600,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 421 560,00 PLN.

 

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

ue banner

LYOFOOD sp. z o.o. realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla LYOFOOD Sp. z o.o.”, którego celem jest wsparcie spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działal- ności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w spółce wskutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem działań jest kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu oraz równocześnie wkład Funduszy Europejskich wynosi 59 273,73 PLN.

 

DZIAŁĄNIE 2.5 RPO WDROŻENIE NOWEJ LINII TECH.

ue banner

LYOFOOD sp. z o.o. realizuje projekt „Wdrożenie nowej linii do pakowania produktów liofilizowanych eliminującej kroskontaminację i zapewniającej powtarzalność w dużej skali dla produkcji mieszanek liofilizowanych w Lyofood Sp. z o.o.”, którego celem jest jest wdrożenie nowej linii do pakowania pro- duktów liofilizowanych eliminującej kroskontaminację i zapewniającej powtarzalność w dużej skali dla produkcji mieszanek liofilizowanych w Lyofood sp. z o.o.

Planowanym efektem działań jest Zakup środków trwałych służących do wdrożenia nowej linii techno- logicznej dla celów efektywnego dowolnego i powtarzalnego w dużej skali mieszania produktów liofilizowanych oraz ich wydajnego pakowania w różnego rodzaju opakowania przy założeniu braku kontaminacji krzyżowej poszczególnych partii przeznaczonych do pakowania, co umożliwi produkowan- ie innowacyjnych na skalę światową mieszanek liofilizowanych dla konkretnych wymagań dietetycznych. W wyniku zrealizowania projektu zostanie wprowadzona innowacja zarówno procesowa jak i produk- towa oraz zmieni sie sposób organizacji produkcji. Dodatkowym efektem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia.

Wartość projektu wynosi 916 866,61 PLN. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 596 336,01 PLN.ARCHIWUM