DE EN FR ES PL
Wszystkie zamówienia realizowane są bez opóźnień. Pakujemy i wysyłamy w ciągu 24 godzin.Darmowa wysyłka dla zamówień od 200zł

LYOFOOD Sp . z o.o. realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla LYOFOOD Sp. z o.o.”, którego celem jest wsparcie spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w spółce wskutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem działań jest kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja. Wartość projektu oraz równocześnie wkład Funduszy Europejskich wynosi 59 273, 73 PLN.


LYOFOOD Sp . z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Tytuł projektu:
Wdrożenie nowej linii do pakowania produktów liofilizowanych eliminującej kroskontaminację i zapewniającej powtarzalność w dużej skali dla produkcji mieszanek liofilizowanych w Lyofood Sp. z o.o.
Instytucja Zarządzająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW (Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wdrożenie nowej linii do pakowania produktów liofilizowanych eliminującej kroskontaminację i zapewniającej powtarzalność w dużej skali dla produkcji mieszanek liofilizowanych w Lyofood sp. z o.o.

Planowane efekty:
Zakup środków trwałych służących do wdrożenia nowej linii technologicznej dla celów efektywnego dowolnego i powtarzalnego w dużej skali mieszania produktów liofilizowanych oraz ich wydajnego pakowania w różnego rodzaju opakowania przy założeniu braku kontaminacji krzyżowej poszczególnych partii przeznaczonych do pakowania, co umożliwi produkowanie innowacyjnych na skalę światową mieszanek liofilizowanych dla konkretnych wymagań dietetycznych.

W wyniku zrealizowania projektu zostanie wprowadzona innowacja zarówno procesowa jak i produktowa oraz zmieni sie sposób organizacji produkcji. Dodatkowym efektem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia.Wartość projektu: 916 866,61 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 596 336,01 zł


Więcej


ARCHIWUM